22.Ledna

22.Ledna

<<

Spletitá bludiště filozofií různých škol říkají, že vyjasňují věci a odhalují Pravdu.
Ve skutečnosti však způsobují zmatek tam, kde žádný zmatek nemusí být.
Proč by se měl vytvářet zmatek a pak se vysvětlovat? Ach! Šťastný je ten, kdo se nezaplétá do takových bludišť.

Bhagáván Šrí Ramana Maharši z Arunáčaly

<<